Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Hifi Outlet
Website: https://www.hifioutlet.nl
Inschrijfnummer KvK: 12009319
BTW-nummer: NL002168145B01

2. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
c. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: Slaan gegevens beveiligd op en heben een SSL verbinding

8. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
g. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Cookies en privacy
Per 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht. De website hifioutlet.nl plaatst cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website www.hifioutlet.nl beter te laten functioneren en het website bezoek te monitoren, zodat het leidt tot een verbetering van de website en zodoende een betere gebruikerservaring. Cookies onthouden geen persoonsgegevens. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van Hifi Outlet en hun functie.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Met deze cookies krijgt Hifi Outlet inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Hifi Outlet de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Hifi Outlet kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Google Dynamic Remarketing
Cookies die controleren of en wanneer een gebruiker een product heeft gezien en/of gekocht op deze website.

Twitter
Deze cookies zorgen dat de websitebezoeker gemakkelijk artikelen kan tweeten. Ze worden alleen geplaatst indien de bezoeker tijdens een bezoek aan de Hifi Outlet website is ingelogd op Twitter.

Google Plus
Deze cookie zorgt dat de websitebezoeker gemakkelijk artikelen kan delen met Google Plus. Deze wordt alleen geplaatst als de bezoeker tijdens een bezoek aan de Hifi Outlet website is ingelogd in Google (Plus).

Facebook
Deze cookies zorgen ervoor dat de websitebezoeker gemakkelijk artikelen kan delen of “liken” via Facebook. Deze worden alleen geplaatst indien de bezoeker tijdens een bezoek aan de Hifi Outlet website is ingelogd op Facebook.

YouTube
Voor het bekijken van Youtube filmpjes worden cookies van Youtube geplaatst. De cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden en om Youtube te verbeteren. Wij hebben geen controle op wat Youtube met de cookies doet.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

In- en uischakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijderd kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Website statistieken
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Om uw privacy te respecteren hebben wij Google Analytics zo ingesteld, dat uw bezoek anoniem en via een beveiligde verbinding (SSL) aan Google wordt doorgegeven. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Sociale media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google Plus. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Google zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

11. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@hifioutlet.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: 077-320 7322

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Loading...