Service

Herroepingsrecht
Hifi Outlet is een webshop en dat houdt in dat je iets koopt op afstand. Bij kopen op afstand kan je gebruik maken van het herroepingsrecht.

Je heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Uitsluiting herroepingsrecht producten

In verband met hygiëne zijn oordopjes/In Ear hoofdtelefoons waarvan de verpakking is geopend/verzegeling is verbroken uitgesloten van het herroepingsrecht. Wanneer de verpakking niet is geopend/verzegeling is verbroken mogen oordopjes gewoon geretourneerd worden volgens de regels van het herroepingsrecht zoals hierboven beschreven.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Let Op: De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Tips
Open de originele verpakking voorzichtig en bewaar deze met toebehoren zodat je eenvoudig gebruik kunt maken van je herroepingsrecht.
Het risico van retour sturen van pakketten ligt bij jou en de bewijslast ook. Wij adviseren je daarom het pakket aangetekend of met verzekerservice retour te sturen. In dit geval ben je niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies. Wanneer je het pakket als basis pakket verstuurd ben je wel verantwoordelijk en zijn de kosten voor jouw rekening. Wanneer je gebruik maakt van de verzekerservice let dan op dat je het pakket voor de complete waarde verzekerd.

Bewaar altijd een bewijs van terugzending om problemen te voorkomen.

Loading...