Klachten

Lid Thuiswinkel Organisatie
Hifi Outlet is een webwinkel waardoor je andere rechten en plichten hebt dan wanneer je een fysieke winkel bezoekt. Hifi Outlet wil dat je met veel plezier en bovenal op een veilige manier gebruik kunt maken van de gemakken en voordelen van online winkelen. Door het Thuiswinkel.org keurmerk hebben wij ons geconformeerd aan de algemene voorwaarden en regels die zijn opgesteld in jouw belang. Denk hierbij aan regels rond informatieplicht, klachtenafhandeling en privacy.

Het Thuiswinkel keurmerk brengt vele voordelen met zich mee. Zo heb je de mogelijkheid om aankopen binnen 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van reden te ruilen, geschieden betalingen op een uiterst veilige manier, is je aankoop verzekerd tot aan de deur en springen wij uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Mag er onverhoopt toch iets fout gaan dan heb je recht op een onafhankelijke en bindende klachtenafhandeling. Zoals je ziet doet Hifi Outlet er alles aan om u op een veilige, correcte en plezierige manier online te laten winkelen Voor een compleet overzicht van al uw rechten en plichten verwijzen we u naar onze algemene voorwaarden of www.thuiswinkel.org.

Klachtenprocedure
Wanneer je klachten hebt kan je contact opnemen met de klantenservice. Deze neemt dan telefonisch of per mail contact met je op om de klacht te bespreken/op te lossen. Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen) naar tevredenheid afhandelen. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Loading...